Pecahan sejarah penggubahan muzik klasikal adalah seperti berikut:-
Lagu purba – Muzik yang wujud sebelum tahun 476, iaitu pada ketika zaman kejatuhan empayar Rom. Kebanyakan muzik era tersebut yang wujud hari ini dari adalah dari greek purba.

Muzik era pertengahan – Secara umumnya muncul pada sebelum tahun 1450. Canta monofonik, yang juga dipanggil “plain song” atau canta Gregory, berkembang di sebelah barat dan tengah Eropah pada abad ke-9 dan ke-10. Muzik polifonik (berbilang suara) kemudiannya berkembang dari canta monofonik dari penghujung era pertengahan hingga ke zaman pembaharuan.

Muzik era pembaharuan - Pada sekitar tahun 1450 – 1600; digambarkan sebagai zaman kebangkitan dalam penggunaan instrumen-instrumen muzik dan baris melodi berganda; juga penggunaan alatan muzik bes buat pertama kalinya.

Muzik era barok – Pada sekitar 1600 – 1750; dipelopori oleh penggunan tonal kompleks daripada penggunaan modal, penambahan kaunterpoin dan meningkatkan populariti penggunaan muzik papan kunci seperti alat muzik hapsikord dan organ paip.

Muzik era klasikal - Pada 1750 – 1820; adalah era muzik terpenting yang melahirkan banyak gubahan-gubahan muzik, gaya dan persembahan yang dterima hingga ke hari ini. Era muzik klasikal juga menandakan pengakhiran zaman penggunaan alat muzik hapsikord dan klavikord; digantikan dengan piano yang menjadi alat muzik terpenting untuk gubahan yang kekal sehingga kini.

Muzik era romantis - Pada 1820 – 1910; adalah era di mana amalan-amalan muzik disusun dengan lebih teliti dan lebih sistematik. Peranan muzik juga dikembangkan di dalam budaya hidup dan juga dengan kewujudan institusi-institusi muzik untuk mengekalkan seni kerja muzik dan persembahanan, di samping kelas-kelas pembelajaran muzik. Pada era ini juga, tumpuan lebih banyak diberikan kepada ritma dan melodi; begitu juga elemen-elemen ekspresif dan emosi, selaras dengan idea romantisisme di dalam bentuk seni yang lain.
Muzik impresionisme - Pada 1910-1920; adalah zaman di mana penggubah-penggubah Perancis menggubah dan melahirkan seni yang bertentangan dengan tradisi muzik dan seni Jerman. Seni mereka dibentuk dari aritmia, skala pentatonic, nada panjang, frasa aliran dan penggunaan instrumen bras sebagai bahagian utama untuk penghasilan corak muzik berbanding dengan penggunaan instrumen bertali.

Muzik moden - Dari 1905-1985; adalah era muzik yang agak kompleks di mana terdapat krisis di dalam nilai seni muzik klasikal dan peranannya di dalam kehidupan masakini di mana para pendengar dan pemuzik telah menjadi lebih cerdik pandai, begitu juga dengan lanjutan dari segi teknik dan teori. Soarang ahli teori, Arnold Schoenberg, di dalam esei beliau "Brahms the Progressive," menegaskan bahawa modenisme melambangkan penolakan atau impak negatif di dalam kaedah penggubahan muzik klasikal.

Muzik klasikal abad ke-20 - Biasanya dikenali sebagai era muzik yang mana terdapat pilihan yang lebih besar untuk corak lama era muzik romantis sehingga ke tahun 1999, termasuk penggubahan muzik di akhir era romantis, era muzik moden dan di permulaan era muzik moden.

Istilah muzik kontemporari - Sesekala digunakan untuk muzik-muzik yang digubah pada lewat kurun yang ke-20 hingga ke hari ini. Namun perbezaannya dinyatakan di dalam kumpulan-kumpulan "genre" yang berlainan.

Kata awalan “Neo” (Neoklasisme) digunakan untuk menjelaskan gubahan-gubahan muzik abad ke-20 atau gubahan muzik kontemporari yang menggunakan cara era-era klasikal, romantis atau moden. Igor Staravinsky melalui drama balet “Pulcinella” dipanggil sebagai gubahan "neoklasisme".

Petikan Majalah Pentas Edisi Mei & Jun 08
Sdr. Mustafa Fuzer (Konduktor OSK) sebagai berkata;

"Perkara pertama yang ingin saya nyatakan adalah kita kekurangan pemuzik tempatan yang layak bagi mengisi kekosongan ahli muzik orkestra. Bukan sahaja kekurangan ahli muzik tetapi juga tenaga kerja yang berpengalaman di bahagian pengurusan orkestra.

Perkara ini amat meruncing apabila melihat kepada beberapa sesi ujibakat yang dilakukan di seluruh negara sebelum ini, kebanyakan pemohon pemuzik OSK tidak menepati syarat yang diperlukan dan gagal. Ada yang hadir tidak faham keperluan alat muzik orkestra, sebagai contoh ada pemohon membawa gitar bagi sesi ujibakat tersebut. Ada juga membawa alat yang betul tetapi tidak mampu bermain concerto, tidak ada pengalaman bermain didalam orkestra simfoni dan lemah membaca notasi yang diberikan semasa ujibakat.

Kelemahan ini berpunca dari kelemahan sistem pembelajaran di IPT atau kelemahan guru serta kekurangan pendedahan kepada sistem atau konsep simfoni orkestra itu sendiri. Walaupun ada beberapa IPT tempatan yang menawarkan kursus bidang muzik, namun graduan dihasilkan tidak menepati mutu ahli muzik yang diperlukan oleh sebuah orkestra simfoni. Kursus-kursus muzik yang ditawarkan IPT tidak ada yang menjurus khas kepada pembentukan atau menghasilkan graduan yang mampu bermain untuk orkestra simfoni, malah tidak ada sebuahpun universiti tempatan punyai Orkestra Simfoni yang lengkap dengan alat-alat simfoni.

Perancangan pendidikan muzik juga dilakukan pada tahap agak lewat iaitu selepas SPM, sewaktu mula masuk IPT. Pembelajaran pula pelbagai dan tak mungkin dalam masa tiga (3) hingga empat(4) tahun pelajar tersebut mampu mempelajari semua perkara dengan sempurna. (Kebanyakkan yang berkebolehan dan menjadi ahli orkestra samada OSK atau OSR mula belajar bermain muzik seawal umur 5 tahun).

Masalah terbesar ketika ini adalah sistem pendidikan muzik yang masih jauh ketinggalan terutama dalam menghasilkan graduan muzik orkestra simfoni bertaraf antarabangsa. Kebanyakan guru alat muzik orkestra simfoni yang ada ketika ini samada di IPT atau pusat muzik swasta belum layak mengajar walaupun dalam peringkat asas bermain orkestra, sedangkan pada peringkat inilah pelajar harus diberikan maklumat dan latihan yang betul.

Tiada bentuk kerjasama antara IPT maupun swasta dengan orkestra diiktiraf dalam malaysia untuk merangka sistem pembelajaran dan juga tenaga pengajar yang sesuai - terlatih dan layak. Sudah terbukti keperluan mendesak ini perlu tindakan drastik kerana ternyata untuk menghasilkan seorang ahli muzik orkestra simfoni mestilah melalui proses yang lama (14-15 tahun). OSK sudah berusia 14 tahun, tetapi masih tidak mampu mengisi keperluan pemuzik secara menyeluruh" .
Demikian ulasan, Sdr. Mustafa Fuzer - Penasihat OSR


Administrator; Begitupun, ahli-ahli OSR masih kabur menilai kaca atau berlian, Pentadbiran Istana Budaya sedia beri ruang persembahan seberapa banyak yang diperlukan oleh OSR. Sokongan serta galakan dari bentuk apa saja, tenaga pengajar professional yang dedikasi dan pelbagai peluang tersedia untuk menimba ilmu orkestra telah tersedia dan anda berada di tempat yang tepat...whatelse do you want, pls say it..

Music therapy is a form of therapy that uses music to address and treat physical, emotional, cognitive, and social issues. Music has been used for healing purposes for thousands of years. It grew popularity after WWI and WWII, when musicians would go to Veterans' hospitals and play for the veterans suffering physical and emotional traumas.

Music therapy works well in people of all ages with health needs as well as developmental or learning disabilities. The client or patient need not possess any particular music abilities in order to benefit from music therapy. There is also no one style of music that is more therapeutic than the rest; the individual's preferences, circumstances, and needs will help the therapist determine the types of music to use.

Music therapy is effective in promoting wellness, managing stress, alleviating pain, improving communication, and promoting physical rehabilitation. It is most commonly used in the case of age-related conditions, substance abuse problems, physical disabilities, and pain. There are different types of music therapy that are used according to the patient's needs. Music therapists assess emotional wellbeing, physical health, social functioning, communication abilities, and cognitive skills through musical responses.

They then design music sessions for individuals and groups based on client needs. Although music therapy sessions will differ depending on the needs of each individual, most techniques include using music improvisation, receptive music listening, song writing, lyric discussion, music and imagery, music performance, and learning through music.